Ana Sayfa > Kullanıcı Sözleşmesi


Kullanıcı Sözleşmesi
Bu alana ve/veya bu Internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu Internet sitesine kesinlikle erişmeyiniz.

Bu Internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, ilgili konuların gerçek markalarına, sitelerine veya FiyatGör'e aittir. FiyatGör sitesi içerisindeki tüm ticari markalar ve logolar, sahipleri tarafından yasal koruma altına alınmıştır. Bilgiler, FiyatGör'ün yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamazlar.

Bu Internet sitesinde verilen bilgiler,mevcut olduğu şekilde sağlanmaktadırlar. FiyatGör, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu Internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya iletişimde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya data hattı ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, FiyatGör ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gerek bu Internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer Internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri FiyatGör tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Bu Internet sitesinde yer alan her türlü yazı, tablo ve grafikler konularında hizmet alınan üçüncü kişi kuruluşlardan temin edilmiş olup, FiyatGör tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde yer alan yazı, tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler başkalarına belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu Internet sitesinde yer alan yazı, tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı FiyatGör sorumlu tutulamaz.

FiyatGör'ün sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, FiyatGör ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FiyatGör ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. FiyatGör, üyelerin "Üyelik Sözleşmesi" hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu Internet sitesinden yararlananlar yüyürlükteki mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kişiler, sitedeki bir üyenin, üçüncü sahısların haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, FiyatGör üyenin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sepeble FiyatGör'den her ne nam adı altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

FiyatGör, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.


Fiyatgor.com - rnlerle ilgili bilgi arama ve paylam alan. Evdeki hesab, arya uydurur. Doru rn ve doru fiyat rehberi, FiyatGr'e hogeldiniz! Satn almak zere olduunuz rn doru fiyata m alyorsunuz? Daha da nemlisi aldnz rn doru bir rn m? fiyatgor,fiyatgr,FiyatGr,fiyat gor,fiyat gr,fiyat,urun arama,rn arama,fiyat bilgisi,barcode,barkod,fiyatgor.com